Poradnictwo - Praxis für Psychotherapie

Niektorzy klienci nie potrzebują psychoterapii, tylko porady w sytuacjach kryzysowych.
Porada psychologa jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść i rozwinac swoje kompetencje w rozwiazaniu problemow oraz polepszeniu komunikacji w systemie rodzinnym, w pracy i wielu innych sytuacjach.Pierwsze dwie sesje mają formę wstępnej konsultacji, której celem jest lepsze zrozumienie sytuacji będącej powodem zgłoszenia.

Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania. Badania i diagnostyka problemu może zająć kilka spotkań.